Trelleborg förvärvar svenska Gummiteknik GTM AB

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems tecknat avtal om att förvärva Gummiteknik GTM AB, med ca 30 anställda och en årsomsättning om ca 36 MSEK. Gummiteknik är privatägt och beläget i Bålsta utanför Stockholm.

Gummiteknik är en tillverkare av avancerade gummikomponenter i korta till medellånga serier för bland annat verkstadsindustri och byggindustri. Tillverkningsmetoderna inkluderar formsprutning, strängsprutning och pressning av materialkombinationer (gummi/metall resp. gummi/plast).

– Gummiteknik är ett av Sveriges starkaste mindre företag på sitt område och har visat hög kompetens när det gäller att utveckla komplicerade produkter för olika användningsområden. Kopplat till Trelleborgs närliggande verksamheter ger förvärvet också synergier inom inköp och produktion, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems.

Övertagandet bedöms ske 1 mars 2007.