Trelleborg förvärvar specialdäckdistributör i Australien

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal om att förvärva den privatägda australiska specialdäckdistributören Solid Service Group, med cirka 40 anställda och en årsomsättning om cirka 65 MSEK.

Solid Service Group är en av de största distributörerna av industridäck i Australien, med huvudkontor i Dandenong utanför Melbourne. Företaget har filialer i Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth, Darwin och Tasmanien. Verksamheten är inriktad på specialiserad service för industriella kunder, inkluderande fast pressutrustning liksom mobila pressenheter för lokal montering och service av alla typer av industridäck, främst för olika typer av truckar.

– Solid Service Group är en specialiserad och ledande aktör på den australiska marknaden för industridäck. Förvärvet betyder att vi utökar vår närvaro på den australiska marknaden. Det kompletterar och förstärker vårt nuvarande logistiska nätverk över hela kontinenten, vilket skapar nya möjligheter för våra egna däckprodukter och för vår fortsatta tillväxt i Australien, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef, Trelleborg Wheel Systems.

Övertagandet bedöms ske under fjärde kvartalet 2007.