Trelleborg förvärvar inom precisionstätningar i USA | Trelleborg Group

Trelleborg förvärvar inom precisionstätningar i USA

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions förvärvat verksamheten i lager- och tätningsföretaget Hydro-Components Research & Development Corporation (HCRD). Bolaget har totalt cirka 80 anställda och en årsomsättning om cirka 50 miljoner SEK. HCRD är privatägt och beläget i Streamwood, Illinois, USA.

HCRD tillverkar högprecisionskomponenter med specifikt fokus på tätningar och lager med stor diameter. Dessa produkter används framför allt i applikationer som involverar slitstarka cylindrar, såsom stötdämpare för dumpers och grävmaskiner.

– HCRDs teknik och produkter ligger i framkant inom sitt område och är ett mycket värdefullt tillskott för oss, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions. Produkterna passar utmärkt in i vår nuvarande portfölj, utökar vårt erbjudande och ger oss möjlighet att växa snabbare i Nordamerika inom segmentet tyngre arbetsfordon. Det finns också tydliga processmässiga och organisatoriska synergier.

Trelleborg Sealing Solutions omsätter cirka 5,4 miljarder SEK och har cirka 5 600 anställda. Produktionsenheter finns i Brasilien, Danmark, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Malta, Mexiko, Polen, Storbritannien, Sverige och USA.