Trelleborg förvärvar amerikansk distributör av precisionstätningar

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions förvärvat den privatägda amerikanska distributören AFM Inc., med cirka 45 anställda och en årsomsättning om cirka 85 MSEK.

AFM är en snabbväxande distributör av hydrauliska tätningar och kundspecifika gummikomponenter med huvudkontor i Portland, Oregon och kontor i Fresno, Kalifornien. Sortimentet innefattar dynamiska tätningar, statiska tätningar och tätningar för rotation. Större delen av AFMs nuvarande försäljning sker till OEM-kunder inom ett flertal industriella segment, bland annat flygindustri. AFMs verksamhet kommer att integreras i Trelleborg Sealing Solutions.

– AFM är ett lönsamt och välskött företag med brett sortiment. Förvärvet ökar Trelleborg Sealing Solutions marknadsnärvaro i nordvästra USA och centrala Kalifornien, säger Claus Barsöe, affärsområdeschef Trelleborg Sealing Solutions.