Trelleborgs förvärv av Solid Service Group slutfört

Trelleborgs förvärv av den privatägda australiska specialdäckdistributören Solid Service Group, med cirka 40 anställda och en årsomsättning om cirka 65 MSEK har nu slutförts.

Solid Service Group är en av de största distributörerna av industridäck i Australien, med huvudkontor i Dandenong utanför Melbourne. Företaget har filialer i Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth, Darwin och Tasmanien. Verksamheten är inriktad på specialiserad service för industriella kunder, inkluderande fast pressutrustning liksom mobila pressenheter för lokal montering och service av alla typer av industridäck, främst för olika typer av truckar.