Trelleborgs förvärv av Kawneer Rubber and Plastics slutfört

Trelleborgs förvärv av amerikanska Kawneer Rubber and Plastics har nu slutförts. Kawneer Rubber and Plastics (KRP) har en årsomsättning om ca 90 MSEK med ca 40 anställda. KRP tillverkar polymera tätningsprodukter som extruderade profiler till främst bygg- och transportindustrin. Bolaget har tillverkning i Bristol, Indiana. Även Trelleborgs förvärv av litauiska Svytis verksamhet inom skyddsdräkter, UAB Trella, har slutförts per 31 juli 2006.