Trelleborgs förvärv av amerikanska Reeves Brothers Inc. slutfört

Trelleborgs förvärv av amerikanska Reeves Brothers Inc har nu slutförts och Trelleborg blir därmed globalt ledande inom polymerbelagda högprecisionsmaterial. Reeves har cirka 1.000 anställda och en årsomsättning om cirka 1,4 miljarder SEK.

Reeves är en ledande internationell aktör inom utveckling och tillverkning av polymerbelagda högprecisionsmaterial i bland annat gummi, silikon och polyuretan. Förvärvet ger Trelleborg en världsledande position inom polymerbelagda vävar och stärker därmed Trelleborgs sedan tidigare europaledande verksamhet inom detta område.

Reeves, med huvudkontor i Spartanburg, South Carolina, har fyra produktionsenheter, varav två i USA samt en i Italien och en i Kina. Reeves verksamhet är indelad i två jämnstora divisioner: Engineered Fabrics – polymerbelagda vävar med olika användningsområden inom bland annat flygindustri, personlig skyddsutrustning, försvarsindustri och flödeshantering, och Printing Blankets – polymerbelagda kompositvävar konstruerade i flera lager för användning inom kommersiell offsettryckning.

Köpeskillingen uppgår till cirka 1 300 MSEK kontant. Verksamheten kommer att integreras i Trelleborg Engineered Systems.