Trelleborg investerar i utökad kapacitet i Sri Lanka, flyttar produktion från Nordamerika

Trelleborg konsoliderar sin industridäckstillverkning till Sri Lanka, och investerar i utökad produktionskapacitet vid en av Trelleborg Wheel Systems fabriker i Sri Lanka. Som en konsekvens av detta aviseras stängning och flytt av produktion av industridäck från Trelleborg Wheel Systems fabrik i Hartville, Ohio, USA. Kostnader för stängning, produktionsflytt och investeringar uppgår totalt till ca 130 MSEK över en treårsperiod.

- Vi skapar genom detta förutsättningar för en globalt stark produktionsstruktur inom Trelleborg Wheel Systems, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef. Detta ger oss möjlighet att vara fortsatt konkurrenskraftiga och organiskt växa verksamheten. Åtgärderna förbättrar såväl vår lönsamhet som konkurrenskraft och position på den Nordamerikanska marknaden, där vi nu också bygger upp en effektivare försäljnings- och distributionsorganisation.

I Hartville tillverkas industridäck för materialhanteringsfordon som gaffeltruckar. Enheten har ca 200 anställda, varav ca 115 i produktion. Produktionen kommer att flyttas gradvis under 2008 till Sri Lanka. Produktionen i Hartville beräknas pågå fram till första kvartalet 2009. I Nordamerika kommer därefter fortsatt att finnas resurser inom försäljning, teknisk service och distribution.

Trelleborg Wheel Systems har idag två fabriker i Sri Lanka, i Kelaniya och Biyagama, strax utanför Colombo. Enheterna har ca 900 anställda.

- Vi har sedan många år framgångsrikt bedrivit verksamhet i Sri Lanka, och med den här investeringen förbättrar vi denna verksamhet ytterligare, säger Maurizio Vischi. Investeringen i utökad produktionskapacitet innebär en uppgraderad produktion och ökad effektivitet, och vi bedömer klara den tillförda volymen inom ramen för nuvarande arbetsstyrka.Vi har en mycket bra kompetensbas på plats. En ytterligare fördel är att Sri Lanka har ett utmärkt läge med närhet till god råvaruförsörjning.

Investeringen i produktion i Sri Lanka uppgår till cirka 100 MSEK, varav en större del är relaterad till produktionsflytten. Kostnaderna för stängning och produktionsflytt från Hartville beräknas uppgå till ca 30 MSEK före skatt, varav majoriteten är kassapåverkande främst under 2007. Den positiva resultateffekten beräknas uppgå till ca 35 MSEK före skatt på årsbasis, med fullt genomslag från och med tredje kvartalet 2009. Kostnader och investeringar relaterade till flytt av produktion beräknas ha en återbetalningstid på mindre än tre år samtidigt som det skapar en bättre strategisk position inför framtiden.