Trelleborg förvärvar tyska Epros

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Building Systems tecknat avtal om att förvärva Epros GmbH and Epros International Ltd., med ca 30 anställda och en årsomsättning om ca 90 MSEK. Epros är privatägt och beläget i Duisburg, Tyskland, och i St Albans, Storbritannien.

Epros är en ledande nischaktör inom eftermarknaden för rörsystem och är specialiserade på reparation utan grävning. Metoderna att täta läckande rör och förbättra den strukturella stabiliteten i rörsystem inkluderar användning av material som impregnerade polyestervävar och EPDM.

– Epros är ett utmärkt komplement till vår existerande rörtätningsverksamhet, säger Peter Suter, affärsområdeschef för Trelleborg Building Systems. Kopplat till Trelleborgs polymerkunnande och infrastruktur ger förvärvet oss möjlighet att ta del av den snabbt växande marknaden för invändig rörtätning. Den här typen av eftermarknadstjänster har ett antal affärsmässiga synergier med våra andra produkter och tjänster.

Övertagandet bedöms ske under januari 2007.

Trelleborg Building Systems är en ledande leverantör av polymer- och bitumenbaserade byggprodukter för tätande och vattenavvisande applikationer inom industri- och konsumentmarknad. Trelleborg Building Systems omsätter ca 2,5 miljarder SEK, och har cirka 1 500 anställda. Produktionsenheter finns i Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Spanien, Storbritannien och USA.