Trelleborg förvärvar produktionsenhet i Litauen

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems ingått avtal om förvärv av litauiska Svytis verksamhet inom skyddsdräkter, UAB Trella. Verksamheten har en årsomsättning om 23 MSEK och har 60 anställda vid en produktionsenhet i Tauragé i sydvästra Litauen. Svytis har sedan 2003 bedrivit tillverkning och sömnad av skyddsdräkter för Trelleborg Protective Products. Företaget är privatägt och grundades 1993. - Vi ser detta som en offensiv satsning som möjliggör fortsatt lönsam tillväxt inom området skyddsdräkter, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Svytis under de gångna åren, och vi har varit imponerade av den höga kvalitet och leveranssäkerhet som uppvisats. Skyddsdräkter och andra produkter för extrema miljöer kräver en mycket specifik kompetens. Med förvärvet säkerställer vi nu vår konkurrenskraft och flyttar fram positionerna för organisk tillväxt. Förvärvet bedöms kunna slutföras 31 juli 2006. Trelleborg Protective Products, som ingår i affärsområdet Trelleborg Engineered Systems, utvecklar och marknadsför skyddsdräkter för extrema miljöer - kemskyddsdräkter under varumärket Trellchem® samt dykdräkter under varumärket Viking