Trelleborg förvärvar inom marina system i Australien

Utökar produktportföljen med integrerade mjukvarulösningar för dockning och förtöjning

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems förvärvat Harbour & Marine Engineering Pty Ltd, med verksamhet inom system för angörning och förtöjning. Harbour & Marine Engineering omsätter cirka 80 MSEK och har cirka 50 anställda i Melbourne, Australien. - Med förvärvet utvecklar vi vårt kunderbjudande med hela systemlösningar för förtöjning till kaj, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef Trelleborg Engineered Systems. Harbour & Marine Engineering är globalt ledande inom sin nisch, och vi förstärker med detta vår produktportfölj och ledande position inom marina fendersystem. Verksamheten inom Harbour & Marine Engineering är i huvudsak relaterad till system som hjälper fartyg att förtöjas på ett kontrollerat och säkert sätt. Trelleborgs kompetens inom marina fendersystem kompletteras därmed med specifik kompetens inom mjukvaruutveckling och dockningsapplikationer. Harbour & Marine Engineering kommer att integreras fullt ut inom affärsenheten Trelleborg Marine Systems. Synergier väntas bland annat genom gemensamma försäljningskanaler och kundstrukturer.