Trelleborg förvärvar finska Mar-Congruppen

Trelleborg har genom affärsområdet Engineered Systems förvärvat Mar-Congruppen (Oy Mar-Con Polymers Ltd. och Gromedi Oy), med cirka 90 anställda och en årsomsättning om cirka 120 MSEK. Bolaget är privatägt och baserat i Tammerforsområdet, Finland. Mar-Congruppen är en stark nischaktör på området elastomerapplikationer för elektronik- och telekombranscherna, med produkter som t.ex. multigates, standard- och specialisoleringsdetaljer samt EMC-skärmande detaljer (EMC = electromagnetic compatibility). Företagets viktigaste teknik är tillverkning av komponenter i TPE (termoplastiska elastomerer) som gjuts samman med metall- eller plastdelar. Mar-Con utvecklar både egna produkter och fungerar som underleverantör. – Mar-Conförvärvet öppnar ett nytt och växande affärssegment för oss, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Mar-Cons unika kunnande inom TPE-tillverkning och säljnärvaron på den finska marknaden är viktiga faktorer för oss. Trelleborg Engineered Systems omsätter cirka 5,3 miljarder SEK och har cirka 3 700 anställda.