Trelleborg förvärvar amerikanska Reeves Brothers Inc.

Blir globalt ledande inom polymerbelagda högprecisionsmaterial

Trelleborg har genom affärsområdet Engineered Systems tecknat avtal om att förvärva amerikanska Reeves Brothers Inc., med cirka 1.000 anställda och en årsomsättning om cirka 1,4 miljarder SEK. Reeves är en ledande internationell aktör inom utveckling och tillverkning av polymerbelagda högprecisionsmaterial i bland annat gummi, silikon och polyuretan. Förvärvet ger Trelleborg en världsledande position inom polymerbelagda vävar och stärker därmed Trelleborgs sedan tidigare europaledande verksamhet inom detta område. Reeves, med huvudkontor i Spartanburg, South Carolina, har fyra produktionsenheter, varav två i USA samt en i Italien och en i Kina. Reeves verksamhet är indelad i två jämnstora divisioner: Engineered Fabrics – polymerbelagda vävar med olika användningsområden inom bland annat flygindustri, personlig skyddsutrustning, försvarsindustri och flödeshantering, och Printing Blankets – polymerbelagda kompositvävar konstruerade i flera lager för användning inom kommersiell offsettryckning. – Förvärvet är ytterligare ett led i vår strategi att växa inom lönsamma industriella segment, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg. Reeves verksamhetsgrenar baseras på precisionsmaterial med höga krav på tillförlitlighet, slitstyrka och elasticitet, och passar därför utomordentligt väl in i Trelleborgs kärnkompetens; att täta, dämpa och skydda i krävande industriella miljöer. Förvärvet öppnar med printing blankets ett nytt och växande marknadssegment för oss, samtidigt som det skapar synergier inom befintlig verksamhet. Med förvärvet förbättras nu också Trelleborgkoncernens struktur ytterligare. – Printing blankets för grafisk industri är ett mycket intressant segment för oss, där vi med bas i vår teknologi och vårt applikationskunnande utökar vår kundgrupp. Reeves har en mycket stark position inom detta konsoliderade, lönsamma och växande segment med höga inträdesbarriärer, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Sammantaget ger Reeves oss en stark plattform med bra geografisk täckning; vi får en ledande position i USA, vi etablerar oss på den snabbt växande marknaden i Kina, samt konsoliderar verksamheterna i Europa och skapar goda synergier. – Reeves intjäningsförmåga är god, och rörelsemarginalnivån ligger över Trelleborg Engineered Systems som helhet. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 300 MSEK kontant. Förvärvet förutsätter uppfyllande av vissa villkor samt berörda myndigheters godkännande, och bedöms kunna slutföras under fjärde kvartalet 2006. Verksamheten kommer att integreras i Trelleborg Engineered Systems. Reeves ägs idag av investmentfonder i huvudsak administrerade av Oaktree Capital Management LLC.