Trelleborg förvärvar amerikanska EPG

Trelleborg har genom affärsområdet Building Systems förvärvat EPG Inc, med cirka 140 anställda och en årsomsättning om ca 170 MSEK. Bolaget är privatägt och har två tillverkningsenheter i Aurora, nära Cleveland i Ohio. EPG tillverkar polymera tätningsprodukter som extruderade profiler och rörtätningar främst till byggindustrin. EPG är ledande inom sina nischer inom i huvudsak kommersiell byggnadsarkitektur, och med en ökande andel på bostadsmarknaden. - EPG ger oss en utmärkt tillväxtplattform för vår verksamhet i Nordamerika, säger Peter Suter, affärsområdeschef för Trelleborg Building Systems. Vi har en ledande position inom extruderade profiler i Europa, och får nu en möjlighet att utveckla och föra över vår kunskap till den Nordamerikanska marknaden. Vi ser också en trendmässig intressant utveckling på denna marknad, med ökat behov av högkvalitativa tätningsprofiler, bland annat till följd av utvecklingen av energikostnader. EPG förväntas ge synergier både tekniskt och kommersiellt inom affärsområdet. Trelleborg Building Systems är en ledande leverantör av polymer- och bitumbaserade byggprodukter för tätande och vattenavvisande applikationer inom industri- och konsumentmarknad. Trelleborg Building Systems omsätter ca 2,3 miljarder SEK, och har cirka 1 400 anställda. Produktionsenheter finns i Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Spanien och Storbritannien.