Trelleborgs förvärv av CRP slutfört

Trelleborgs förvärv av CRP Group genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems är nu slutfört. CRP är ett ingenjörsföretag med en omsättning om drygt 1 000 MSEK och 500 anställda, huvudsakligen i Storbritannien och USA. Trelleborg blir därmed globalt marknadsledande av polymera system och lösningar för olje/gasutvinningsprojekt i offshoremiljöer. Köpeskillingen uppgår till ca 950 MSEK kontant och genom övertagande av betalningsansvar för lån. CRP grundades 1974 och kontrolleras idag av Barclays Private Equity. Företaget har fem tillverknings- enheter; i Skelmersdale (även huvudkontor) och i Barrow-in-Furness, Storbritannien, samt i Randolph och Canton, Massachusetts, och Houston, Texas i USA. Sälj- och marknadskontor är lokaliserade i viktiga offshoreområden. Förvärvet förväntas ge synergier med existerande verksamhet, bland annat inom sälj/marknad och teknisk utveckling.