Trelleborgs förvärv av ECS slutfört

Trelleborg förvärv av resterande 70 procent i tjeckiska ECS, Elastomer Compounding s.r.o från tyska Rado har nu slutförts. Trelleborg har sedan 1998 ägt 30 procent av ECS, vars blandningsenhet är lokaliserad i Lesina i Tjeckien. Företaget producerar gummiblandningar i huvudsak till profiltillverkare inriktade mot bygg- och industrisektorn, omsättningen är cirka 75 MSEK på årsbasis och enheten har 40 anställda. Synergier skapas i form av gemensamma inköp och kostnadseffektiv försörjning till befintliga enheter främst inom affärsområdena Trelleborg Building Systems och Trelleborg Automotive, och förvärvet är också ett led i att stödja Trelleborg Automotives nyligen beslutade etablering i Rumänien.