Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2006 kl 15.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.