Engångsintäkt för Trelleborg vid upplösning av garantireserv

Vid Trelleborgs avyttring av Trenor våren 2004 lämnades en garanti gentemot Nordic Capital Fond III gällande värderingen av Bröderna Edstrand vid en framtida försäljning till en extern part. Vid avyttringen gjorde Trelleborg en avsättning om 80 MSEK för täckande av denna garantirisk. Mot bakgrund av den värdemässiga ökning som Trelleborg bedömer har skett av Bröderna Edstrand sedan avyttringen har en upplösning av garantireserven genomförts. I delårsrapporten för första kvartalet 2006 kommer därför denna post om 80 MSEK att redovisas under rubriken ”avyttrade verksamheter” i resultaträkningen. För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Viktoria Bergman, 0410-67094, alt. 0708-475733 eller IR-ansvarig Mikael Byström 0410-67037 alt. 0708 –552169.