Uppdaterade jämförelsetal för 2004 inför delårsrapport tredje kvartalet 2005

Som information inför Trelleborgs delårsrapport för tredje kvartalet 2005 lämnas i detta dokument uppdaterade jämförelsetal för 2004. Förändringarna i jämförelsetalen, som är marginella, är förutom anpassningen till IFRS avseende redovisning av resultat från intressebolag en följd av organisationsförändringar avseende överföring av av enhet mellan affärsområdena. Sifforna för 2004 har därmed justerats enligt följande: • Skatt på andelar i intressebolag ingår i rörelseresultatet (tidigare redovisat under rubriken skatt). • Överföring av materialenheten på orten Trelleborg från Trelleborg Wheel Systems till Trelleborg Engineered Systems. Påverkan på Trelleborg Engineered Systems omsättning för perioden januari – september 2004 uppgick till ca 125 MSEK. • Omstruktureringskostnader avseende Trelleborg Automotives verksamhet i Logansport redovisas i enlighet med årsbokslutet 2004 För att få jämförbarhet har därför historiska data justerats, se bifogad tabelldel. Kontakt: Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60, e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com Mikael Byström, informationsdirektör tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69, e-post: mikael.bystrom@trelleborg.com Viktoria Bergman, biträdande informationsdirektör tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33, e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com Kalender: Delårsrapport tredje kvartalet 2005 26 oktober 2005 Bokslutskommuniké 15 februari 2006 Årsredovisningar, intressenttidningen T-TIME och annan information om Trelleborgkoncernen kan beställas från Trelleborg AB, Informationsavdelningen, Box 153, 231 22 Trelleborg eller via telefon 0410-670 09, fax: 0410-427 63, e-post: info@trelleborg.com samt laddas ner från hemsidan www.trelleborg.com. Trelleborg AB (publ) • Org.nr. 556006-3421 • Box 153 • 231 22 Trelleborg • Tel: 0410-670 00 • Fax: 0410-427 63 E-post: info@trelleborg.com • Internet: www.trelleborg.com