Trelleborgs kapitalmarknadsdag 2005: Med fokus på att täta, dämpa och skydda i extrema miljöer – Trelleborg ökar koncentrationen till attraktiva segment

”Vi har kompetens och kapacitet att till krävande kunder leverera kvalificerande lösningar som tätar, dämpar och skyddar. Vi har en stark konkurrenskraft”. Det sa Peter Nilsson, Trelleborgs nye koncernchef vid tisdagens kapitalmarknadsdag. Han pekade på spektakulära order som tätningar resistenta mot kemikalier, seismiska rörelser och extrema temperaturer till oljeindustrin, dämpningskomponenter som skapar komfort och säkerhet till fordonsindustrin och tätningar till rymdfärjor. ”Vi kommer i än högre grad att koncentrera våra resurser till attraktiva segment, fortsatte Peter, sådana som passar vår teknik och de unika egenskaper som polymerer erbjuder, där vi har etablerade kundrelationer och som kan erbjuda en tillväxt genom underliggande marknader eller konsolidering. Och som ger en god avkastning. Detta innebär vanligtvis en ledande position, och att ha eller kunna uppnå en sådan är därför också ett avgörande kriterium på ett attraktivt segment”. Peter tydliggjorde också att fokusering också innebär att välja bort. ”De som inte passar in kommer vi över tiden att lämna. En del har redan påbörjats” sade han och pekade på vissa dimensioner av industridäck, enklare slangar och profiler samt vissa komponenter till bilindustrin. ”På så sätt kan vi växa inom de utvalda segmenten. Det gör vi bland annat genom systemlösningar. Det innebär också att vi vid sidan av egen utveckling köper produkter. Det är kundlösningen som är det viktiga, inte hur den tillverkas”. Trelleborg tar allt mer av sina produkter från lågkostnadsländer där man har såväl egna enheter som underleverantörer. Men Peter markerade att flytt inte bara motiveras av kostnadsfördelar, lika viktigt är att följa kunder och vara närvarande på de nya tillväxtmarknaderna. Peter utvecklade också hur viktigt det är att utveckla människorna och ledarskapet i organisationen för att lyckas, och poängterade behovet av ledarskap som stödjer Trelleborgs speciella affärsstruktur. Trelleborgs finansiella mål, som ligger fast, kommenterades av CFO Bo Jacobsson. Ett nytt resultatmål etablerades i form av EBITDA-marginal om 12 procent. Bo konstaterade också att koncernens framgångsrika fokus på kassaflöde fortsätter och avslutade med att kassaflödesfokus både säkerställer en fortsatt god utdelningsförmåga och stödjer förmågan och kapacitet till tillväxt. Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions, talade om precisionstätningar som må vara små - men med kritisk funktion. Verksamheten drivs med en unik kunddriven affärsmodell, inkluderande stort fokus på FoU, inte minst inom materialutveckling som har resulterat i ett stort antal patent, samt en framgångsrik Supply Chain Management-modell. Denna utvidgas i Amerika och rullas även ut i Asien, där också en ny enhet för produktion och teknisk utveckling uppförs i Shanghai. Claus nämnde också att logistikfunktionen i Stuttgart kommer att outsourcas till tredje part. George Caplea, chef för Trelleborg Automotive, talade om tillväxt i en kostnadsdriven marknad och vikten av en stark nischning mot intressanta segment. Efter att ha demonstrerat teknikområden inom vilka Trelleborg är ledande, framförallt antivibration och ljuddämpning redogjorde han för affärsområdets globala strategier. Strategier som utöver att utnyttja teknikförsprånget primärt innefattar kostnadsreduktioner, tekniköverföring och ökat fokus på Asien och andra tillväxtmarknader. Lennart Johansson, nytillträdd affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems, beskrev affärsområdets tydliga fokusering på utvalda segment, och han visade affärsområdets kapacitet genom att berätta om dess olika lösningar inom extrema miljöer. Bland annat pekade han på två nya större orders på egenutvecklade produkter till olje/gas/offshore området, några av Trelleborg Engineered Systems prioriterade segment. ”Inom dessa segment stärker vi löpande våra positioner med kompletterande förvärv och egen produktutveckling.” Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems, kunde berätta att affärsområdet ständigt förbättrar sina nyckeltal. Ett resultat av en för branschen unik fokusering på däck för lantbruks- skogs- och industriändamål och en effektiv produktionsstruktur. Idag tillverkas en allt större del inom vad som brukar betecknas som låg kostnadsområden. Till bilden hör också en framgångsrik lansering av däck till nya tillväxtmarknader. Peter Suter, som leder Trelleborg Building Systems, redogjorde för en över åren god och stabil utveckling trots en något besvärlig byggmarknad i delar av Europa, och om nya former för produktion innefattande såväl outsourcing som egen produktion i lågkostnadsområden. Han berättande också om innovationer, framförallt nya tätskikt med specifika egenskaper och goda marknadsförutsättningar som nu lanseras i Europa.