Trelleborgs förvärv av Chase Walton Elastomers slutfört

Trelleborgs förvärv av verksamheten i Chase-Walton Elastomers Inc. har nu slutförts. Chase-Walton Elastomers designar, utvecklar och tillverkar polymera komponenter i silikon huvudsakligen för flygindustrin samt medicinteknik- och bioteknik. Chase-Walton har en årlig omsättning om cirka 100 MSEK och cirka 110 anställda vid två tillverkningsenheter i Hudson, Massachusetts, USA. Chase-Walton Elastomers Inc. integreras fullt ut inom Trelleborg Sealing Solutions nuvarande globala verksamhet.