Trelleborgkoncernen blir helägare av verksamhet i Kina

Trelleborgkoncernen har genom affärsområdet Trelleborg Automotive tecknat avtal om att förvärva återstående 45 procent av aktierna i det kinesiska dotterbolaget Wuxi Trelleborg Vibration Isolator Co Ltd., i Wuxi, utanför Shanghai. Bolaget, ägt till 45 procent av Wuxi Guolian Group, har varit majoritetsägt av Trelleborgkoncernen sedan år 2000. - Förvärvet av den återstående delen av Wuxi är ett led i vår strategiska inriktning att förstärka vår konkurrenskraft i Asien, säger Trelleborgs koncernchef Peter Nilsson. Fullt ägande möjliggör utökade satsningar. Med den nybyggda toppmoderna fabriken i Wuxi har vi god kapacitet och effektivitet för att möta en växande efterfrågan, något som gagnar både inhemska och internationella kunder. Trelleborg Wuxi, som blir namnet på det nya bolaget, har ca 300 anställda. Verksamheten är främst koncentrerad till fordonskomponenter som till exempel antivibrationssystem. Fabriken, som invigdes våren 2005, ersatte då den tidigare Trelleborgfabriken, och produktionskapaciteten fördubblades. Den totala ytan är nära 20 000 kvm och anläggningen är designad enligt hög miljöstandard. Trelleborg Automotive är ledande global leverantör av antivibrationsprodukter och flödessystem främst till den lätta fordonsindustrin. Affärsområdet omsätter cirka 9 200 MSEK och har cirka 9 600 anställda i 14 länder på 4 kontinenter. Huvudkontoret ligger i Michigan, USA. Affärsområdet har kontinuerligt stärkt sina positioner i Asien, bland annat genom förvärvet av aktiemajoriteten i fordonskomponentföretaget Kunhwa Co Ltd. i Sydkorea 2003.