Trelleborg tecknar ramavtal med kanadensiskt företag avseende system för skydd och tätning på oljeplattformar

Trelleborg har tecknat ett fyraårigt ramavtal med kanadensiska Canadian Natural Resources, CNR International (U.K) Limited, omfattande uppgradering av lösningar för brandskydd och tätning på alla CNR:s plattformar i Nordsjön. Ramavtalet omfattar Elastopipe™, ett flexibelt sprinklersystem med unika patenterade egenskaper, samt rörgenomföringstätningar. Avtalet innebär ett internationellt genombrott för Elastopipe™ systemet, som är resultatet av ett omfattande och mångårigt utvecklingsarbete inom Trelleborg Viking AS i Norge, som ingår i affärsområdet Trelleborg Engineered Systems. Elastopipe™ tillverkas av brandsäkert syntetgummi och har utvecklats för sprinkler- och delugesystem i extrema högriskmiljöer, såsom oljeplattformar. Elastopipe™ står emot extrema temperaturer, explosioner och rost. Lösningen används i en rad specialapplikationer och ersätter t ex rör i stål, titan och glasfiber.