Trelleborg gör kompletteringsförvärv i Australien

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems ingått avtal om att förvärva verksamheten i Armwest Pty Ltd i Perth, Australien, som är ledande i Western Australia inom gummiduk för specialiserade applikationer och material-hantering. Armwest är privatägt och omsätter ca 20 MSEK. – Förvärvet stärker våra ledande positioner i Australien inom intressanta tillväxt-områden, säger affärsområdeschef Peter Nilsson. En etablering i Perth skapar förutsättningar för en utökad närvaro i Western Australia, som är centrum för mineralhantering och olja/gas i denna del av världen. Synergier förväntas med Trelleborgs existerande verksamhet i Australien, bland annat genom möjligheten att erbjuda en bredare produktportfölj via Armwest etablerade försäljningskanaler.