Trelleborg förvärvar indisk dustributör av specialtätningar

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions förvärvat tätningsverksamheten, som tillika är huvudsaklig verksamhet, i det indiska distributionsföretaget Rollon Hydraulics Pvt. Ltd. Rollon är en av Indiens ledande tätningsdistributörer med försäljningsnätverk över hela landet. Huvudkontor, teknisk support och ett distributionscenter finns i Bangalore i södra Indien. Rollon har ca 30 anställda och omsätter ca 25 MSEK. Övervägande delen av Rollons försäljning härrör från produkter tillverkade av Trelleborg Sealing Solutions. - Förvärvet är ett led i att förstärka vår närvaro och utöka vår marknadsbearbetning i Asien, säger Claus Barsoe, Affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions. Indien är ett av de länder som har mycket god tillväxtpotential, och där vi nu får utökad täckning via Rollon. I Bangalore har Trelleborg Sealing Solutions sedan tidigare en fabrik för tillverkning av Turcon®-tätningar. Efter förvärvet täcker Trelleborg Sealing Solutions med sina marknadsbolag de huvudsakliga asiatiska marknaderna, med kontor i Indien, Kina, Japan, Sydkorea, Taiwan, Hong Kong och Sydostasien. Trelleborg sealing Solutions är en ledande global leverantör av högkvalitativa precisionstätningar för industriella applikationer. Affärsområdet omsätter cirka 5 000 MSEK med cirka 5 700 anställda. Huvudkontoret ligger i Stuttgart, Tyskland, och produktionsenheter finns i Brasilien, Danmark, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kanada, Malta, Mexiko, Polen, Storbritannien, Sverige och USA. För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström,tel 0410-670 37, 0708-552169 eller biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman, tel 0410-670 94, 0708-47 57 33.