Trelleborg förvärvar i USA – stärker positionen inom precisionstätningar för flygindustrin

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Chase-Walton Elastomers Inc., med en årlig omsättning om cirka 100 MSEK och cirka 110 anställda vid två tillverkningsenheter i Hudson, Massachusetts, USA. Chase-Walton Elastomers designar, utvecklar och tillverkar polymera komponenter i silikon huvudsakligen för flygindustrin samt medicinteknik- och bioteknik. Chase-Walton är privatägt och grundades 1955. - Med förvärvet av Chase-Walton stärker vi positionen inom viktiga marknadsegment med god tillväxtpotential, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions. Vi ökar också vår täckning på den amerikanska marknaden. Företaget har djup kompetens och erfarenhet inom silikonteknologi, och verksamheten kompletterar och expanderar vår produktportfölj på ett utmärkt sätt. Chase-Walton Elastomers Inc. integreras fullt ut inom Trelleborg Sealing Solutions nuvarande globala verksamhet. Övertagande av verksamheten beräknas ske den 27 oktober. Trelleborg Sealing Solutions är en ledande global leverantör av högkvalitativa precisionstätningar för industriella applikationer. Affärsområdet omsätter cirka 5 000 MSEK med cirka 5 700 anställda. Huvudkontoret ligger i Stuttgart, Tyskland, och produktionsenheter finns i Brasilien, Danmark, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kanada, Malta, Mexiko, Polen, Storbritannien, Sverige och USA.