Trelleborg förstärker fokus på kommunikation och investor relations

Viktoria Bergman utnämnd till informationsdirektör i Trelleborgkoncernen, Mikael Byström till direktör med ansvar för investerarrelationer

Viktoria Bergman har utnämnts till informationsdirektör och medlem av koncernledningen i Trelleborgkoncernen från den 1 november 2005. Viktoria Bergman har arbetat i Trelleborg som biträdande informationsdirektör sedan 2002. Nuvarande informationsdirektör Mikael Byström kommer från den 1 november att ansvara för investerarrelationer, och kvarstår i koncernledningen. Delningen av kommunikationsfunktionen syftar till förstärkt fokus på affärsstödjande kommunikationsinsatser, bland annat ökad prioritering av varumärkesfrågor och mediarelationer, och samtidigt ökad fokusering på investerarrelationer.