Trelleborg förstärker däckdistribution genom joint venture i Mellanöstern

Trelleborg Wheel Systems, ett affärsområde inom Trelleborgkoncernen, har ingått ett joint venture-avtal med Al Dobowi Ltd avseende distribution av industridäck och lantbruksdäck i Mellanöstern samt vissa delar av Afrika. Det nya bolaget Trelleborg Wheel Systems Middle East Ltd placeras i Dubai, United Arab Emirates. Trelleborg kommer att äga 49 procent av verksamheten och Al Dobowi 51 procent. Bolaget beräknas initialt omsätta ca 15 MSEK. Al Dobowi är en väletablerad distributör av däck i Mellanöstern, och företaget är sedan tidigare leverantör av Trelleborgs industridäck i regionen. - Samgåendet förstärker Trelleborg Wheel Systems distributionsverksamhet i Mellanöstern, en viktig tillväxtmarknad och logistikknutpunkt, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef Trelleborg Wheel Systems. Genom en närmare relation med vår leverantör räknar vi med utökad täckning på denna intressanta marknad.