DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2005

STABIL UTVECKLING FÖR TRELLEBORG

Trelleborgkoncernen hade en fortsatt stabil utveckling under första kvartalet 2005. Nettoomsättningen uppgick till 5 794 MSEK (5 815). Den organiska tillväxten i koncernens nuvarande struktur var 1,4 procent. Mycket god tillväxt inom Trelleborg Engineered Systems samt Trelleborg Wheel Systems kompenserade för en svag utveckling inom Trelleborg Automotive. Resultatet efter skatt uppgick till 245 MSEK, att jämföra med 306 MSEK för ett starkt första kvartal 2004, då ökade råvarukostnader ännu inte fått genomslag, främst inom Trelleborg Automotive. • Nettoomsättningen uppgick till 5 794 MSEK (5 815). • Resultatet efter skatt uppgick till 245 MSEK (306). • Resultat per aktie uppgick till 2:70 SEK (3:50). • Operativa nyckeltal för kvarvarande verksamheter, exkl. omstruktureringskostnader och nedskrivningar: Första kvartalet: Rörelseresultat 398 MSEK (473) Resultat före skatt 336 MSEK (389) Resultat efter skatt 245 MSEK (285) Resultat per aktie 2:70 SEK (3:25) • Ett nytt syndikerat lån om ca 10,9 miljarder SEK med en löptid om fem år har upptagits, vilket har förbättrat förfallostrukturen och kommer att reducera finansieringskostnaden. Finansieringsavtalet ersätter tidigare lån om 600 miljoner USD från juni 2002 och 540 miljoner Euro från oktober 2003. • Kompletterande förvärv inom tunneltätningar, marina fendersystem och distribution av specialtätningar. Inbjudan till telefonkonferens 26 april kl 16:45 Telefonkonferens kommer att hållas den 26/4 kl 16:45. Ring +44(0)20 71 62 01 86 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Konferensen kommer också att spelas in och finnas tillgänglig fem dagar efter konferensen på tel nr +44(0)20 70 31 40 64, kod 656007. Kontakt Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60, e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com Mikael Byström, informationsdirektör tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69, e-post: mikael.bystrom@trelleborg.com Viktoria Bergman, biträdande informationsdirektör tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33, e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com