Strukturrationalisering inom Automotive i Nordamerika fullföljd

Strukturrationalisering inom Automotive i Nordamerika fullföljd Stängningen av Trelleborgkoncernens fabrik i Logansport, Indiana, USA, är nu genomförd. All produktion från anläggningen i Logansport har flyttats till andra enheter inom huvudsakligen den Nordamerikanska verksamheten. - Vi är nöjda att kunna konstatera att strukturrationaliseringen är fullföljd, kommenterar Trelleborgs koncernchef Fredrik Arp. Vi har nu en tillfredsställande produktionsstruktur inom Automotive i Nordamerika, vilket är ett viktigt led i att nå våra marginalmål för 2006. I samband med stängningen av fabriken har en uppgörelse träffats med USWA (United Steelworkers Association). Avtalet som berör cirka 300 anställda omfattar pensionsfrågor, hälsoskydd och uppsägningslön. Uppgörelsen innebär att stängningen, utöver den omstruktureringsreserv som avsatts, kommer att belasta Trelleborgkoncernens rörelseresultat under andra kvartalet med cirka 60 MSEK. Resultatpåverkan efter skatt beräknas till cirka 40 MSEK. Den positiva resultateffekten av produktionsflytten beräknas till 60 MSEK före skatt på årsbasis från andra halvåret 2004. Resultatpåverkan efter skatt beräknas till cirka 40 MSEK. För ytterligare information kontakta: CFO Bo Jacobsson 0410-67099, alt. 0706-85656, eller Informationsdirektör Mikael Byström 0708-552169. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT20120/wkr0010.pdf