Förslag till nya revisorer i Trelleborg AB

Förslag till nya revisorer i Trelleborg AB Trelleborg AB:s styrelse har beslutat att föreslå aktieägarna vid bolagsstämman den 22 april 2004 att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisionsföretag de kommande fyra åren, med Göran Tidström som huvudansvarig revisor för Trelleborgkoncernen. Representanter från de större ägarna, representerande cirka 65 procent av rösterna i Trelleborg AB, har meddelat att de kommer att stödja förslaget. Externa revisorer utses av bolagsstämman för en period på fyra år. På ordinarie bolagsstämma år 2004 sker val av revisorer för nästkommande fyraårsperiod. Urvalsprocessen leddes av koncernens CFO Bo Jacobsson samt Rolf Kjellman i Trelleborg ABs styrelse. För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s finans- och ekonomidirektör Bo Jacobsson, 0410-670 99 eller informationsavdelningen, 0410-670 00. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärs-områden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT20050/wkr0001.pdf pdf