Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2003 FORTSATT BRA UTVECKLING FöR TRELLEBORGKONCERNEN Trelleborgkoncernen visar fortsatt god resultat- och försäljningsutveckling, trots att marknadssituationen på koncernens huvudmarknader varit utmanande under året. Resultatet efter finansiella poster ökade med 61 procent till 1 091 MSEK (677). Ett flertal förvärv, däribland Polymer Sealing Solutions med 6 000 anställda och 5,2 miljarder i årsomsättning, Kunhwa i Sydkorea samt efter årets utgång även Metzeler Automotive Hose Systems, har bidragit till att koncernen stärkt sina marknads-positioner och ökat antalet medarbetare med nära 7 000. Försäljningstillväxten har skett främst i Europa och Asien. Beslut har tagits om investering i ny fabrik i Wuxi, Kina. Nettoomsättningen uppgick till 5 351 msek (4 114) under fjärde kvartalet, För helåret uppgick nettoomsättningen till 17 960 msek (17 630). För jämförbara enheter/valutakurser ökade årets nettoomsättning med 1 procent jämfört med 2002. Resultatet efter skatt ökade under fjärde kvartalet till 220 msek (102). För helåret ökade resultatet med 71 procent till 702 msek (410). Vinst per aktie ökade under fjärde kvartalet till 2:65 sek (1:20). För helåret ökade vinst per aktie med 77 procent till 8:40 sek (4:75). Resultat efter finansiella poster ökade under fjärde kvartalet till 340 msek (216),och för helåret till 1 091 msek (677). Helåret 2003, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster: Rörelseresultat 1 427 msek (1 189) Resultat efter finansiella poster 1 287 msek (1 070) Resultat efter skatt 881 msek (770) Vinst per aktie 10:50 sek (8:95) Förslag till utdelning: 4:50 sek (4:25). Skuldsättningsgraden nu inom ramen för koncernens måltal. Nytt lån på 540 meur (4 900 msek) med 5 års löptid upptogs under året. Nya redovisningsprinciper 1 januari avseende ersättning till anställda enligt Redovisningsrådets rekommendationer RR29 beräknas reducera ingående eget kapital 2004 med 126 msek. Löpande kostnader för 2004 beräknas vara i nivå med 2003. Aktieägarkontakt Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör tel: 0410-670 99, fax: 0410-137 45 mobil: 070-685 65 60 e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com Mikael Byström, informationsdirektör tel: 0410-670 37, fax: 0410-427 63 mobil: 0708-55 21 69 e-post: mikael.bystroem@trelleborg.com Viktoria Bergman, biträdande informationsdirektör tel: 0410-670 94, fax: 0410-102 61 mobil: 0708-47 57 33 e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00480/wkr0001.doc Hela kommunikèn http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00480/wkr0002.pdf Hela kommunikèn