Årsredovisning 2003

Trelleborgs årsredovisning för år 2003 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com, och har samtidigt skickats till Trelleborgs aktieägare.

I årsredovisningen beskrivs Trelleborgkoncernens koncentrationsstrategi som nu i stort fullbordad.

- De senaste årens ompositionering via bland annat strategiska förvärv har resulterat i en förstklassig industriell plattform, och koncernen går in i en ny fas, skriver koncernchef Fredrik Arp i VD-ordet. Han konstaterar vidare att Trellborgkoncernen har en konkurrenskraftig struktur och en stark teknologisk bas.

Både stora och mindre förvärv gjorde att Trelleborgkoncernen under 2003 växte med nära 7 000 medarbetare, vilket inneburit att stor vikt har lagts vid integrationsarbete. I årsredovisningen presenteras specifikt integrationsarbetet inom koncernens nya affärsområde, Trelleborg Sealing Solutions, och Fredrik Arp konstaterar att man har goda förhoppningar om att kunna infria förväntade synergieffekter.

Det övergripande temat för årsredovisningen är organisk tillväxt och Fredrik Arp summerar att prioriteringarna för framtiden nu koncentreras till organisk tillväxt samt kompletterande förvärv som bidrar till att stärka koncernens kärnområden. Detta inkluderar ett intensifierat produktutvecklingsarbete samt tillväxt på geografiska marknader som Asien och Latinamerika.

Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs informationsavdelning, 0410-670 00.

För ytterligare information kontakta Trelleborgs informationsavdelning, tel 0410-670 00.

Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärs-områden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista

www.trelleborg.com