Trelleborgkoncernens förvärv av PSS slutfört

Trelleborgkoncernens förvärv av PSS slutfört Claus Barsøe utsedd till chef för det nya affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions Trelleborgkoncernens förvärv av engelska Smiths division för precisionstätningar (Polymer Sealing Solutions - PSS) har nu slutförts. PSS omsätter ca 5,5 miljarder SEK och har ca 6 000 anställda, och Trelleborgkoncernen får därmed totalt en omsättning på ca 22,5 miljarder kronor med ca 21 000 anställda i ett 40-tal länder. Verksamheten kommer att utgöra ett nytt affärsområde inom Trelleborg, med namnet Trelleborg Sealing Solutions. Till affärsområdeschef har Claus Barsøe, 54, utsetts. Claus Barsøe har under många år arbetat inom Busak+Shamban/Polymer Sealing Solutions, och har de senaste åren varit ansvarig för den största affärsenheten inom Polymer Sealing Solutions, Industrial Marketing Europe, som omsätter ca 3 miljarder kronor. Affärsområdets organisation kommer att fastställas inom den närmaste månaden. - Förvärvet av PSS har ytterligare stärkt Trelleborg, säger VD och koncernchef Fredrik Arp. PSS kompletterar vår verksamhet på ett utmärkt sätt med nya produktområden och delvis nya kundgrupper, samtidigt som vi har en gemensam kompetensbas inom polymerteknologi. Nu ska vi påbörja arbetet med att skapa synergier och tillväxt utifrån vår nya struktur. Trelleborg Sealing Solutions utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskritiska polymerbaserade precisionstätningar och system. Affärsområdet arbetar huvudsakligen inom fyra marknadssegment - industriella applikationer, fordonsindustri, flygindustri samt rörtätningar. PSS är en av tre marknadsledare i Europa eller USA inom samtliga fyra segment och har en marknadsledande position inom det industriella segmentet i Europa. Datum för kommande delårsrapport: Som tidigare kommunicerats i den tryckta halvårsrapporten samt på Trelleborgs hemsida kommer Trelleborgkoncernens rapport för tredje kvartalet 2003 att presenteras måndagen den 20 oktober 2003. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, tel 0410-670 37, 0708-552169 eller bitr. informationsdirektör Viktoria Bergman, tel 0410-670 94, 0708-47 57 33. Foto på Claus Barsøe för publicering finns på www.trelleborg.com, pressrum, bildbank. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärs-områden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered System, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00020/wkr0002.pdf