Trelleborg stänger fordonskomponentfabrik i USA

Avslutande steget i integreringen av BTR/LACD: Trelleborg stänger fordonskomponentfabrik i USA och flyttar produktionen till övriga enheter Trelleborgkoncernens affärsområde Trelleborg Automotive fortsätter det integrerings- och rationaliseringsprogram som påbörjades i och med förvärven av fordonskomponentföre-tagen BTR och LACD. Sedan programmets början har antalet fabriksenheter i affärsområdet minskats med sex. Programmets sista steg har nu initierats och innebär att fabriken i Logansport, Indiana, läggs ned och produktionen flyttas främst till systerfabriken Peru i Indiana och andra enheter i USA. I fabriken i Logansport produceras huvudsakligen antivibrationsprodukter som fjädringselement och länkarmskomponenter. Fabriken har 335 anställda varav ca 50 tjänstemän. Huvuddelen av produktionen kommer att flyttas till andra enheter under 2003 och projektet förutsätts vara fullt genomfört vid halvårskiftet 2004. Kostnaderna för nedläggning och produktionsflytt beräknas uppgå till cirka 110 MSEK varav cirka 50 MSEK är kassapåverkande främst under 2004. Dessa kostnader täcks av den omstruktureringsreserv som avsattes vid förvärvet av BTR-enheterna. Den positiva resultateffekten av produktionsflytten beräknas till drygt 45 MSEK, vid fullt genomslag 2005 varav ca 20 MSEK får genomslag redan under 2004. För mer information kontakta Affärsområdeschef George Caplea, tel +1491715411107 eller CFO Bo Jacobsson, tel 0410-67099 mobil 0706-85 65 60 eller Trelleborgs informationsavdelning tel 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/19/20030619BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/19/20030619BIT00140/wkr0002.pdf