Konkurrensmyndigheter godkänner Trelleborgkoncernens förvärv av engelska Smiths division för precisionstätningar

Konkurrensmyndigheter godkänner Trelleborgkoncernens förvärv av engelska Smiths divison för precisionstätningar Trelleborgkoncernen har nu erhållit samtliga godkännande av de konkurrensmyndigheter som krävs för att genomföra förvärvet av engelska Smiths division för precisionstätningar, inklusive godkännande från konkurrensmyndigheter i EU och USA. Förvärvet förväntas därför, som tidigare kommunicerats, kunna slutföras kring månadsskiftet september/oktober. PSS omsätter ca 5, 5 miljarder SEK och har ca 6 000 anställda huvudsakligen i Europa och Nordamerika. Trelleborgkoncernen beräknas efter förvärvet få en omsättning på ca 22,5 miljarder kronor med ca 21 000 anställda i ett 40-tal länder. PSS utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskritiska polymerbaserade precisionstätningar och system. PSS arbetar huvudsakligen inom fyra marknadssegment - Industriella applikationer, fordonsindustri, flygindustri samt rörtätningar. PSS är en av tre marknadsledare i Europa eller USA inom samtliga fyra segmenten och har en marknadsledande position inom det industriella segmentet i Europa. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, tel 0410-670 37, 0708-552169 eller biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman, tel 0410-670 94, 0708-47 57 33. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/22/20030922BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/22/20030922BIT00020/wkr0002.pdf