Kommuniké från Trelleborg AB:s bolagsstämma

Kommuniké från Trelleborg AB:s bolagsstämma Trelleborgs bolagsstämma var som alltid välbesökt, och samlade cirka 1000 deltagare i Söderslättshallen i Trelleborg. Koncernchef Fredrik Arp kommenterade i sitt anförande verksamheten under 2002 och poängterade speciellt det starka fokus som finns inom koncernen på organisk tillväxt, vilket bidragit till att koncernen stärkt sin konkurrenskraft under året. Han lyfte också fram de strukturprogram och de effektiviseringsåtgärder som vidtagits under året, och som bidragit till att koncernen visat stabil utveckling trots en svag konjunktur. Utdelning Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 4:25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 29 april, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från VPC den 5 maj. Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Den beslutade utdelningen, som innebär att cirka 57 procent av nettoresultatet exklusive jämförelsestörande poster delas ut, ska ses mot bakgrund av Trelleborgskoncernens starka finansiella position. Styrelse Stämman beslöt i enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 65 procent av röstetalet att antalet av stämman valda styrelseledamöter oförändrat ska var sju samt att oförändrat inga styrelsesuppleanter utses. Alla ledamöter i styrelsen återvaldes. Stämman beslutade att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med 1 350 000 kr att fördelas av styrelsen till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Återköp av aktier Stämman utsträckte tidigare bemyndigande att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier intill nästa ordinarie bolagsstämma. Förslag från Aktiespararnas Riksförbund Aktiespararna framställde förslag om nomineringskommitté, ersättningskommitté samt revisionskommitté. Stämman beslutade att avslå förslaget om nomineringskommitté. Istället gavs styrelsens ordförande mandat att bland representanter för de större aktieägarna utse högst fem ledamöter som under styrelseordförandes ledning ska arbeta fram förslag att föreläggas stämman.Stämman beslutade även avslå Aktiespararnas förslag om revisionskommitté, för att istället som tidigare fortsatt ha nära kontakt mellan revisorn och samtliga styrelseledamöter. Aktiespararnas förslag om ersättningskommitté för beredning av ersättningsavtal till VD samt övriga ledande befattningshavare överensstämmer med det tillvägagångssätt som redan tillämpas. Ytterligare information lämnas av informationsdirektör Mikael Byström, tel 0410-670 37, 0708-552169. Trelleborgkoncernen är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01840/wkr0002.pdf