Förslag till omval av sittande styrelse och oförändrade styrelsearvoden

Förslag till omval av sittande styrelse och oförändrade styrelsearvoden En nomineringsgrupp bestående av styrelsens ordförande samt representanter från de större ägarna, som representerar cirka 65 procent av rösterna i Trelleborg, har beslutat föreslå bolagsstämman omval av den sittande styrelsen i Trelleborg AB samt oförändrade arvoden till styrelsen. Styrelseledamöter valda av bolagsstämman är Anders Narvinger (ordf), Fredrik Arp (VD), Rolf Kjellman, Didrik Normark, Berthold Lindqvist, Ann- Christine Albertsson och Staffan Bohman. Styrelsens ledamöter valda av de anställda är Kim Davidsson, Alf Fredlund, Karin Linsjö och Rolf Larsson. Nomineringsgruppen bestod av styrelsens ordförande Anders Narvinger, Rolf Kjellman (Dunkerstiftelserna), Ramsey Brufer (Alecta) och Caroline af Ugglas (Skandia). Nomineringsgruppen har informerats om styrelsens arbete under verksamhetsåret, arbetet i bolagets lönekommitté samt styrelsens årliga genomgång med företagets revisorer. Ytterligare ett antal större ägare har fått samma information. För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, 0410 - 670 37 alt.0708 - 55 21 69. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00850/wkr0002.pdf