Trelleborg tecknar långfristigt finansieringsavtal om 600 miljoner US dollar

Trelleborg tecknar långfristigt finansieringsavtal om 600 miljoner US dollar Trelleborgkoncernen har stärkt sin långfristiga finansiering genom att ta upp ett nytt syndikerat lån på 600 miljoner US dollar (ca 5,9 miljarder SEK) som har en löptid om 5 år. Finansieringen övertecknades och lånet ökades från ursprungliga 500 MUSD till 600 MUSD. I lånesyndikatet deltar sammanlagt 11 banker - såväl svenska som utländska. Arrangörer har varit Danske Bank A/S, HSBC Investment Bank plc, Nordea Bank Sweden AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ). -Vi får en effektiv, långfristig finansiering samt en god beredskap för vår tillväxtstrategi, säger Trelleborgs koncernchef Fredrik Arp. Att lånet övertecknades visar på ett starkt intresse för att delta i Trelleborgkoncernens framtida utveckling. Ytterligare information lämnas av CFO Jan Björck 0410 - 67028 alt 0708 -46 02 07, informationsdirektör Mikael Byström, 0410 - 670 94 alt. 0708 -55 21 69 eller bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0410 - 670 94 alt. 0708- 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 19 miljarder kronor och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00810/wkr0002.pdf