Trelleborg positionerat för fortsatt expansion

Trelleborgs Kapitalmarknadsdag 2002: Trelleborg positionerat för fortsatt expansion Trelleborgskoncernen har, med sina ledande positioner kombinerat med en god intjäningsförmåga i förhållande till marknadsförutsättningar och en väl beprövad organisation, ett bra läge för vidare tillväxt. Det konstaterade Trelleborg AB:s koncernchef Fredrik Arp vid dagens kapitalmarknadsdag. Han räknar också med att den genomsnittliga tillväxten inom kärnverksamheten som sedan 1999 uppgått till ca 20 % kommer att fortsätta. "Koncernen som så sent som förra veckan meddelade förvärvet av Seaward i USA är för närvarande i flertalet diskussioner om ytterligare förvärv, sade Arp." Han noterade också att marknadsutsikterna för industrin fortfarande är osäkra och att beredskapen är hög för att kunna ta till vara en uppgång samtidigt som en fortsatt svag utveckling kan hanteras. Bland annat pekade Arp på potentiella marginalförbättringar på runt 1% i samtliga affärsområden inom 1-2 år, givet en stabil marknad. Inom Trelleborg Automotive finns dessa förbättringar bland annat att finna i en fortsatta framgångsrik integration av BTR samt LACD. Trelleborg Automotives chef George Caplea berättade också om nya produktinnovationer, bland annat ADM materialet för ljuddämpning av fordon för vilket en ny fabrik i Kalmar invigdes under den gångna sommaren. Inom Trelleborg Wheel Systems fortsätter omstruktureringen av verksamheten i enlighet med det program som tidigare lagts. Kapaciteten har nu anpassats för en lägre efterfrågan med en effektivare produktionsstruktur som följd. Resultatutvecklingen har också förbättrats. Affärsområdeschefen Maurozio Vischi menade också att det finns tecken som kan tyda på en något förbättrad marknadsbild framöver. Georg Brunstam, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems, visade på en positiv resultatutveckling som en följd av rationaliseringar och en mer fokuserad produktportfölj. Den senaste veckans förvärv av Seaward i USA, som gör Trelleborg till global marknadsledare för marina fendersystem inom det prioriterade området Infrastructure/ Construction, stärker ytterligare produktportföljen. Även inom Trelleborg Building Systems visade affärsområdeschefen Peter Suter på en positiv resultatutveckling, primärt ett resultat av effektivare marknadsföringsinsatser. Suter visade dessutom på såväl nya förbättrade tätskikt och tätningslister som planer på en ökad närvaro i såväl Kina som Ryssland. Han berörde också de strategiska allianser Trelleborg träffat med bla Isola i Norge samt JP Stevens i USA som båda stärker Trelleborgs positioner i Norden och Europa. Avgående CFO Jan Björck lämnade över till tillträdande CFO Bo Jacobsson, med att konstatera att koncernen är redo att fortsätta sin tillväxt. Positionerna och kunnandet finns liksom den finansiella kapaciteten för fortsatta förvärv. Formellt sker skiftet den 2 december. Jan Björck kommer därefter att ansvara för vissa affärsutvecklingsprojekt till och med februari 2003. För ytterligare information kontakta Trelleborg ABs informationsdirektör Mikael Byström, 0410-670 37 alt. 0708-55 21 69. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00860/wkr0002.pdf