Trelleborg har ingått slutligt avtal om försäljning av verksamheten inom Metech

Trelleborg har ingått slutligt avtal om försäljning av verksamheten inom Metech Trelleborgkoncernen, har ingått ett slutligt avtal om försäljning av verksamheten inom sitt amerikanska metallåtervinningsföretag Metech International Inc. Det i Sydafrika noterade investmentbolaget Viking är genom sitt amerikanska dotterbolag köpare. Övertagandet beräknas ske under tredje kvartalet. Försäljningen av Metech-verksamheten resulterar i en förlust med ca 3 MUSD som belastar Trelleborgkoncernens resultat under andra kvartalet och ett positivt kassaflöde på ca 12 MUSD under tredje kvartalet. - Försäljningen frigör på ett godtagbart sätt det bundna kapital som verksamheten i Metech utgör samtidigt som vi nu i stort avyttrat samtliga delar utanför vår kärnverksamhet, säger Trelleborgkoncernens koncernchef Fredrik Arp. För mer information kontakta CFO Jan Björck, tel 0410-670 28, Informationsdirektör Mikael Byström, tel 0410 - 670 37 (mobil 0708- 552169) eller Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 19 miljarder kronor och har drygt 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/04/20020704BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/04/20020704BIT00060/wkr0002.pdf