Kommuniké från Trelleborg AB:s bolagsstämma

Kommuniké från Trelleborg AB:s bolagsstämma Trelleborgs bolagsstämma samlade i år drygt 1 000 deltagare i Söderslättshallen, Trelleborg. Koncernchefen Fredrik Arp kommenterade i sitt anförande verksamheten under år 2001 och arbetet med att skapa fortsatt tillväxt. Han lämnade därefter en redogörelse av dagens Trelleborg samt en beskrivning av utvecklingen under det första kvartalet 2002. Utdelning Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 4:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 26 april, vilket innebär att den kommer att betalas ut från VPC med början den 2 maj. Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30 - 50 procent av årets nettoresultat. Den föreslagna utdelningen, innebär att 48 procent av nettoresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, delas ut. Styrelse Trelleborg AB:s mångårige ordförande Rune Andersson och vice ordförande Lennart Nilsson avgick och avtackades vid stämman. Övriga ledamöter i styrelsen återvaldes. Vid styrelsens konstituerande möte valdes Anders Narvinger till ordförande. Omstämpling av A-aktier Bolagsstämman beslöt om omstämpling av A-aktier till motsvarande antal B- aktier. Huvudägarna Dunkerintressen stämplar om 2,5 miljoner av sina 12 miljoner A-aktier till B-aktier. I linje med vad som sagts när återköpsprogrammet startade återställer detta Dunkerintressens rösteinnehav till i nivå med innehavet innan återköpen påbörjades. Återstående A-aktier får efter omstämplingen 53,9 % av rösterna av nuvarande 90,6 miljoner aktier och efter full utspädning 52,4 % (efter konvertibellån och teckningsoptioner). Återköp av aktier Stämman utsträckte tidigare bemyndigande att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier intill nästa ordinarie bolagsstämma. Optionsprogram till ledande befattningshavare Styrelsen bemyndigandes att tilldela köpoptioner till cirka 120 ledande befattningshavare inom koncernen. Programmets omfattning och villkor är i linje med programmet för 2001. Ytterligare information lämnas av informationsdirektör Mikael Byström, 0410 - 670 37 alt. 0708 - 55 21 69 Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 19 miljarder kronor (proforma) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT01290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT01290/wkr0002.pdf