Dunkerintressenas omstämpling av 2 500 000 A-aktier i Trelleborg AB genomförd

Dunkerintressenas omstämpling av 2 500 000 A-aktier i Trelleborg AB genomförd Den omstämpling av A-aktier som huvudägaren i Trelleborg AB, Dunkerintressen, aviserat är nu genomförd. Trelleborgs ordinarie bolagsstämma den 23 april i år beslöt om omstämpling av A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Huvudägarna Dunkerintressen har nu stämplat om 2,5 miljoner av sina 12 miljoner A-aktier till B-aktier. I linje med vad som sagts när återköpsprogrammen startade återställer detta Dunkerintressenas röstinnehav till i nivå med innehavet innan återköpen påbörjades. Återstående A-aktier får efter omstämplingen 53,9 % av rösterna av nuvarande 90,6 miljoner aktier och efter full utspädning 52,4 % (efter konvertibellån och teckningsoptioner). Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, 0410 - 670 37 alt. 0708 - 55 21 69. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 19 miljarder kronor och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00200/wkr0002.pdf