Trelleborgs förvärv av företagsgrupp inom marina fendersystem slutfört

Trelleborgs förvärv av företagsgrupp inom marina fendersystem slutfört Trelleborgs förvärv av Hercules Rubber & Chemicals (Singapore), Queensland Rubber (Australien) samt Fentek Marine Systems (Tyskland) har nu slutförts. Huvudprodukterna är marina fendersystem och andra infrastrukturprodukter (till exempel bärelement för broar och tunneltätningar). Fendersystemen marknadsförs under det gemensamma namnet Fentek, som är marknadsledare i Europa och Oceanien samt räknas som tvåa i världen. Verksamheten har också en god position inom andra infrastrukturprodukter, där Trelleborg redan har goda marknadspositioner och där synergieffekter förväntas uppnås. Under 2000 omsatte företagen cirka 230 miljoner kronor och har cirka 300 anställda vid anläggningar i Singapore, Australien, Tyskland samt Storbritannien. Den globala marknaden för fendersystem beräknas omsätta 1 - 1,5 miljarder kronor per år. Omsättningen styrs av utbudet av större projekt, vilket gör att siffran kan variera kraftigt år från år. Ytterligare information lämnas av Georg Brunstam, chef Trelleborg Engineered Systems, 0410 - 512 51, 0708 - 55 12 51 eller Trelleborg AB:s bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0410 - 670 94 alt. 0708 - 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor (proforma 2000 inklusive förvärvet av LAC) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. Trelleborg Engineered Systems är ett av fyra affärsområden inom Trelleborgkoncernen. Engineered Systems utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar system för flödeskontroll samt ingenjörslösningar i polymera material med ett högt ingenjörskunnande till kvalificerade kunder på en global marknad. Affärsområdet har 2 850 anställda och omsätter cirka tre miljarder kronor. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/03/20010503BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/03/20010503BIT00260/bit0001.pdf