Trelleborgs förvärv av engelska Lairds fordonsverksamhet genomfört

Trelleborgs förvärv av engelska Lairds fordonsverksamhet genomfört Sedan erforderliga tillstånd erhållits har Trelleborgkoncernens förvärv av den engelska koncernen Laird Group Plc's fordonskomponentverksamhet (Laird Automotive Component - LAC) nu genomförts. Köpeskillingen uppgick till cirka 1,5 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 0,5 gånger försäljningen eller cirka fem gånger resultatet före finansiella poster och avskrivningar. LAC omsätter cirka 2,8 miljarder kronor och har drygt 3 000 anställda vid 16 tillverkningsenheter i sex länder huvudsakligen inom Europa. Genom förvärvet förstärker Trelleborg sin världsledande position inom vibrationskontroll till fordonsindustrin. Efter förvärvet har Trelleborg en femtedel av världsmarknaden inom detta område. För mer information kontakta gärna Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, (mobil 0708-55 21 69) eller bitr informationsdirektör Mikael Sjöblom 0410- 670 94 eller mobil 0708 - 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern i stark förvandling. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material kombinerad med ett högt industriellt kunnande kring funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter 16,5 miljarder kronor (proforma inklusive förvärvet av LAC) och har cirka 15 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00270/bit0002.pdf