Trelleborg har ingått swapavtal motsvarande 9.925.855 aktier

Trelleborg har ingått swapavtal motsvarande 9.925.855 aktier Trelleborg AB har av en extra stämma erhållit bemyndigande att genomföra ett så kallat syntetiskt återköpsprogram omfattande maximalt 20 miljoner egna aktier. Trelleborg AB har per 24 september 2001, ingått swapavtal motsvarande totalt 9.925.855 Trelleborg-aktier med sin motpart Svenska Handelsbanken. Antalet swapavtal motsvarar drygt 10 % av utestående aktier och Svenska Handelsbanken har under dagen informerat om sitt innehav i enlighet med gällande flaggningsregler. Trelleborg AB publicerar volymerna i ingångna swapavtal vid varje delårsrapportering. Ingångna swapavtal i det syntetiska återköpsprogrammet omfattade 3 267 600 aktier vid senaste rapporttillfälle den 1 augusti. Den 31 augusti 2001 rapporterade Svensk Handelsbanken att deras innehav var drygt 5 procent motsvarande 4 910 400 aktier. För mer information kontakta ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, 0410 - 670 28, eller Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. www.trelleborg.com Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor (inklusive de senaste förvärven) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/25/20010925BIT00100/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/25/20010925BIT00100/bit0001.pdf