Trelleborg förvärvar danska Phonix Tag och stärker marknadspositionerna inom takprodukter i Norden

Trelleborg förvärvar danska Phønix Tag och stärker marknadspositionerna inom takprodukter i Norden Trelleborg Building Systems har ingått ett principavtal med Rieber&Søn ASA om att förvärva de takrelaterade delarna inom Phønix Tag. De förvärvade delarna förväntas ingå i Trelleborgkoncernen från den 1 mars 2001. Köpesumman är drygt 100 miljoner danska kronor. Förvärvet är i linje med koncernens strategi att växa för att uppnå ledande marknadspositioner. De förvärvade delarna inom Phønix Tag omsatte under 2000 cirka 385 miljoner danska kronor och har cirka 360 anställda. Produktionen sker i Vejen på danska Jylland. Under 90-talet har det skett en successiv koncentration och internationalisering inom bygg- och bygghandelssektorn. Större enheter har bildats med en allt mer internationell verksamhet. Motsvarande utveckling sker nu även inom byggmaterialindustrin. - Trelleborg Building Systems har under de senaste åren stärkt sina positioner som en av de ledande producenterna och marknadsförarna av tätskikts- och bygghandelsprodukter av bitumen, genom bland annat förvärven av svenska Trebolit och finska Joule OY, säger Peter Suter chef för Trelleborg Building Systems. Det innebär att Trelleborg idag marknadsför starka och välkända produkter genom varunamn som t ex Mataki och Trebolit. Trelleborg Building Systems har under de senaste fem åren haft en mycket positiv utveckling på den nordiska takmarknaden. Förvärvet av Phønix Tag stärker Trelleborgs position ytterligare och gör oss till tvåa på den nordiska takmarknaden. Phønix Tag passar väl in i Trelleborg Building Systems verksamhet. Synergieffekter kommer att uppstå inom bland annat produktutveckling, inköp och marknadsbearbetning. Ytterligare information lämnas av Peter Suter, affärsområdeschef Trelleborg Building Systems, 0708 - 23 83 49 eller Trelleborg ABs bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0410 - 670 94 alt. 0708 - 55 21 30. Trelleborg Building Systems är ett av fyra affärsområden inom Trelleborgkoncernen. Building Systems är en ledande leverantör av gummi- och bitumenbaserade byggprodukter för tätning och dämpning till såväl byggindustri- som gör-det-själv marknaden. Produktionsanläggningar finns i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Finland. Trelleborg Building Systems har cirka 900 anställda och omsätter cirka 1 500 miljoner kronor Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter 16,5 miljarder kronor (proforma 2000 inklusive förvärvet av LAC) och har cirka 15 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00120/bit0002.pdf