Trelleborg förvärvar bolag i Singapore, Australien och Europa

Trelleborg förvärvar bolag i Singapore, Australien och Europa Skapar en världsledande position inom fendersystem Trelleborg AB har ingått avtal om att förvärva Hercules Rubber & Chemicals (Singapore) och Queensland Rubber (Australien) samt majoriteten av Fentek Marine Systems (Tyskland). Gruppen förväntas ingå i Trelleborgkoncernen från den 30 april 2001. Huvudprodukterna är marina fendersystem och andra infrastrukturprodukter (till exempel bärelement för broar och tunneltätningar). Fendersystemen marknadsförs under det gemensamma namnet Fentek, som är marknadsledare i Europa och Oceanien samt räknas som tvåa i världen. Verksamheten har också en god position inom andra infrastrukturprodukter, även det är områden där Trelleborg redan har goda marknadspositioner och där synergieffekter förväntas uppnås. Under 2000 omsatte företagen cirka 230 miljoner kronor och har cirka 300 anställda vid anläggningar i Singapore, Australien, Tyskland samt Storbritannien. - Med förvärven stärker Trelleborg sin position inom produktområdet fendrar, vilket innebär att förvärvet ligger i linje med Trelleborgkoncernens strategi att växa inom det polymera området genom att skapa marknadsledande positioner, säger Hans Porat, vice VD för Trelleborgkoncernen. - Trelleborg har idag en god position inom fendrar i Europa och Sydamerika, säger Georg Brunstam chef för affärsområde Trelleborg Engineered Systems. Fentek Group kompletterar Trelleborgs positioner såväl tekniskt som geografiskt och ger oss dessutom ett brohuvud på den asiatiska marknaden för försäljning av våra specialicerade produkter för infrastrukturmarknaden. - Tillsammans med Trelleborgs nuvarande organisation skapar vi ett globalt nätverk för fendrar och fendersystem och förväntar oss att synergieffekter kommer att uppstå inom bland annat produktion och marknadsbearbetning av andra produkter. Den globala marknaden för fendersystem beräknas omsätta cirka 1 - 1,5 miljarder kronor per år. Omsättningen styrs av utbudet av större projekt, vilket gör att siffran kan variera kraftigt år från år. Ytterligare information lämnas av Georg Brunstam, chef Trelleborg Engineered Systems, 0410 - 512 51, 0708 - 55 12 51 eller Trelleborg ABs bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0410 - 670 94 alt. 0708 - 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 17 miljarder kronor (proforma 2000 inklusive förvärvet av LAC) och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. Trelleborg Engineered Systems är ett av fyra affärsområden inom Trelleborgkoncernen. Engineered Systems utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar system för flödeskontroll samt ingenjörslösningar i polymera material med ett högt ingenjörskunnande till kvalificerade kunder på en global marknad. Affärsområdet har 2 850 anställda och omsätter cirka tre miljarder kronor. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00280/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00280/bit0003.pdf