Svag efterfrågan för däck och halvfabrikat medför neddragningar i Trelleborg med 120 personer

Svag efterfrågan för däck och halvfabrikat medför neddragningar i Trelleborg med 120 personer I den senaste kvartalsrapporten från Trelleborgkoncernen beskrevs de svåra förutsättningar som råder på många av affärsområdet Trelleborg Wheel Systems marknader. Affärsområdets marknad för jordbruksdäck har fallit med mellan 15-20 procent 2001 och produktionen av halvfabrikat vid enheten i Trelleborg väntas under nästa år ha fallit med nära 40 procent. I rapporten förutsågs också att affärsområdet kommer att genomföra ett strukturprogram under 2002 för att möta nedgången i marknaderna. Strukturprogrammet förväntas i sin helhet att kosta 150-200 MSEK och belas-tar sista kvartalet 2001. Återbetalningstiden är beräknad till ca 2 år med en positiv resultatpåverkan redan 2002. Första delen i strukturprogrammet har nu beslutats och samtliga åtgärder i denna del berör enheter i orten Trelleborg. Totalt omfattar strukturprogrammet vid enheterna i Trelleborg en personalreduktion med 156 personer, varav 29 tjänstemän och 127 kollektivanställda. Redan tidigare under hösten har åtgärder genomförts som innebär att 36 anställda lämnar företaget. Varsel har därför lämnats till Länsarbetsnämnden omfattande 120 personer. När rationaliseringarna är genomförda kommer enheterna att bestå av totalt 309 personer, varav 222 kollektivt anställda. Kostnaderna för denna del av programmet är estimerade till totalt cirka 60 miljoner kronor. Återbetalningstiden är beräknad till två år och programmet beräknas ge effekt redan 2002. Projektet förutsätts vara fullt genomfört under andra halvåret 2002. MBL-förhandlingar med berörda parter inleds omgående. Ytterligare information lämnas av informationsdirektör Mikael Byström 0410 - 670 37, 0708- 55 21 69, eller personaldirektör Sören Andersson, 0410 - 670 13, 0709 - 26 70 13. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Koncernen omsätter ca 19 miljarder kronor (proforma inklusive de senaste förvärven) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00780/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00780/bit0002.pdf