Maurizio Vischi ny chef för affärsområdet Trelleborg Wheel Systems

Maurizio Vischi ny chef för affärsområdet Trelleborg Wheel Systems Maurizio Vischi, 45 år, har från och med den 1 juni utsetts till ny chef för affärsområdet Trelleborg Wheel Systems. Maurizio Vischi är civilekonom och har en lång internationell erfarenhet av däcksverksamhet såväl från Pirelli som Trelleborg, där han bland annat haft ett övergripande ansvar för verksamheter i såväl Europa som USA. Han är idag chef för affärsenheten Agricultural Radial Tires inom Trelleborg Wheel Systems med huvudkontor i Tivoli i Italien och han kommer även fortsättningsvis att vara placerad där. Nuvarande affärsområdeschef Anders Pettersson lämnar Trelleborg för att bli divisionschef inom säkerhetskoncernen Gunnebo AB. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB informationsdirektör Mikael Byeström, 0410 - 670 37 alt. 0708 - 55 21 69. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor (proforma 2000) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00930/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00930/bit0002.pdf